heavy transport and engineering solutions

company with engineering solutions


  transport, skidding and lifting of heavy cargo:   labour brokering

Safety is our priority. Manpower arranged for you is all certified staff (MIG, MAG, TIG 111, 121, 135, 136, 141). Welders and fitters of different range are familiar with carbon steel, alloys, stainless and exotics. All employees carry a safety card and have successfully completed background checks and drug/alcohol screening.

  Informacje o przetargu nieograniczonym


Dnia 20 listopada 2017 roku, TREND PROJEKT Sp. z o.o. ogłasza przetarg otwarty na dostawę i montaż suwnic wraz z belkami torowymi. Detale przetargu zamieszczono na poniższym dokumencie:
Przetarg Strona 1 Przetarg Strona 2 Przetarg Strona 3


Dnia 21 Grudnia 2017 roku, TREND PROJEKT Sp. z o.o. zakończył przetarg otwarty na dostawę i montaż suwnic wraz z belkami torowymi. Detale zakończenia przetargu zamieszczono poniżej:
Protokół z przyjęcia ofert - przetarg 4-2017 Decyzja - wybór zwycięzcy przetargu 4-2017